تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
معارف اسلامی 
الله اباد هندوستان 
 
سطح 3